ماسال

اولسبلنگاه، از محبوب‌ترین ییلاقات ماسال است که با ویژگی‌های طبیعی خاص و دل‌نشینش، دل بسیاری از گردشگران را می‌برد