سالن فیتنس

فیتنس و ورزش های گروهی هتل رسپینا

سالن فیتنس

آیا جزو افرادی هستید که بعد از مدت قابل توجهی ورزش و بدنسازی هیچ نتیجه ای نگرفته اید؟

وقتش رسیده که یک قدم منطقی بردارید... پیدا کردن یک مربی با دانش و تجربه کافی و داشتن یک برنامه ورزشی علمی

مربی خصوصی

آموزش و تمرین توسط مربیان مجرب برای بانوان و آقایان

کاملاً تخصصی

تمرینات تخصصی برای شما بدون نیاز به مواد نیروزا

طراحی تمرینات

طراحی تمرینات ورزشی و بدنسازی به صورت حرفه ای

سانس بانوان

۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰

سانس آقایان

۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰

بالا